Verdediging

Donderdag 24 mei om 12:30 uur verdedig ik in het openbaar mijn proefschrift Multimodal Transportation Simulation for Emergencies using the Link Transmission Model (Multimodale Vervoerssimulatie voor Noodgevallen gebruikmakend van het Linktransmissiemodel). De verdediging vindt plaats in de Senaatszaal van de aula van de Technische Universiteit Delft, Mekelweg 5, Delft. Voorafgaand aan de verdediging zale ik een korte presentatie van mijn onderzoek geven. Direct na de verdediging zal een receptie worden gehouden.

0 reacties

Voeg een reactie toe