Malieveldgate

Gisteren was er een grote demonstratie in Den Haag tegen het afschaffen van onze vrijheid uit naam van corona. Ik ben zelf rond 13:25 uur op het Malieveld aangekomen. Het Malieveld was toen vrij toegankelijk. Bij de zuidelijke ingang stond een tekstkar met de instructie afstand te houden.

Uit angst voor de aanzwellende hoeveelheid politie ben ik rond 16:00 uur vertrokken. Terecht, zo bleek korte tijd later toen de politie de ook laatst resterende uitgangen afsloot en ervoor koos alle overgebleven demonstranten te arresteren, ondanks dat de grote meerderheid van hen volstrekt vreedzaam was.

Het is mij geheel ontgaan dat er tussen 13:00 en 13:30 uur toestemming was verleend voor de demonstratie en dat iedereen om 13:30 uur diende te vertrekken. Hier kwam ik pas achteraf thuis achter. Ik had vooraf gelezen dat de burgemeester die dag alle vormen van demonstratie in de gehele gemeente zou hebben verboden, maar de betreffende noodverordening heb ik nergens kunnen vinden. Van de politie ter plaatse heb ik geen enkele informatie gekregen.

De politie beweert echter het volgende tegen de NOS:

De politie wijst er in een reactie op dat mensen op allerlei manieren is gevraagd om het Malieveld te verlaten, onder andere door het om te roepen, maar ook via tekstborden en door demonstranten (herhaaldelijk) aan te spreken.

Alle drie deze beweringen zijn niet waar, in ieder geval voor zover zij betrekking hebben op de tijdsperiode tussen 13:25 en 16:00 uur.

De NOS noemt ook het incident met de politiebus die met hoge snelheid op een groep demonstranten af reed. Ik stond tamelijk dichtbij (doch op veilige afstand) om dit goed te kunnen zien gebeuren. De politie schrijft hierover:

We zien video's voorbijkomen met een busje van de aanhoudingseenheid. De mensen die rennen, proberen zich te onttrekken aan een mogelijke aanhouding. Vanuit de commandoruimte hebben wij van bovenaf gezien dat er voldoende afstand was tussen het busje en de omstanders.

Al met al werd alle dreiging veroorzaakt door de massale politieaanwezigheid. De ‘harde kern’ demonstreerde vrolijk mee met de rest voordat zij zich afsplitsten en het Malieveld verlieten om een kennelijke mars in zuidelijke richting te lopen. Ik ben geen moment bang geweest voor demonstranten, ook niet nadat er confrontaties met de politie waren geweest. Het hele politieoptreden heeft alleen maar olie op het vuur gegooid. Op het vuur van de vrijheid.

0 reacties

Voeg een reactie toe