Disclaimer

Ik verleen u hierbij toegang tot dit blog en publiceer hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door mijzelf en derden zijn aangeleverd. Ik behoud me daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van mij.

De op dit blog aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van mij.

Gebruikers kunnen zelf reacties plaatsen op dit blog. Ik oefen hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Ik zal klachten over reacties serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met mij op.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij mij en mijn licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van mij, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.