Simuleren van een kijkfile

BSc-scriptie geschreven door Jeroen P.T. van der Gun in 2011 in opdracht van Technische Universiteit Delft.

PDF met volledige tekst beschikbaar (2,38 MB)

Uittreksel

Het microscopische simulatiemodel Fosim kent momenteel niet direct een mogelijkheid om kijkfiles te simuleren. Om deze mogelijkheid wel te krijgen, is gekeken naar het gedrag van bestuurders bij een ongeval op de A1 bij Apeldoorn en in mindere mate een ongeval op de A15 bij Gorinchem. Dit is gebeurd met door een helikopter geregistreerde voertuigtrajectoriën. Hierbij is gekeken naar gewenste volgafstanden, reactietijden en wenssnelheden.

Omdat, met uitzondering van wenssnelheden, het gedrag van bestuurders in Fosim niet op een bepaalde locatie is aan te passen, moest enigszins worden geïmproviseerd om de aanpassingen te valideren. In de eerste plaats zijn er fundamentele diagrammen opgesteld, waaruit bleek dat de aanpassingen een sterk verbeterde beschrijving van het verkeer in congestie vormen. Daarnaast is er, omdat er een filegolf op lussen bovenstrooms van de file werd waargenomen, gecontroleerd of er door de aanpassing filegolven kunnen ontstaan: dit bleek wel het geval, maar pas bij een te hoge verkeersintensiteit. Tot slot bleek uit een simulatie van het afrijden van het verkeer uit de filekop dat het lokaal aangepaste gedrag een betere nabootsing van de praktijk oplevert.

De belangrijkste aanbevelingen zijn om Fosim zo aan te passen dat bestuurders lokaal van rijgedrag kunnen veranderen en dat de reactietijd verder kan worden verhoogd dan nu. Vervolgens wordt aangeraden om een volledige simulatie van het ongeval bij Apeldoorn uit te voeren, waarin bestuurders inderdaad op die manier lokaal van gedrag veranderen.

Citatie: Van der Gun, J.P.T. (2011). Simuleren van een kijkfile. BSc-scriptie voor Technische Universiteit Delft.