Uitbreiding van het Linktransmissiemodel met niet-driehoekige fundamentele diagrammen en capaciteitsvallen

Uittreksel geschreven door Jeroen P.T. van der Gun in 2017.

Congresbijdrage gepresenteerd op het PLATOS Colloquium 2017 te Utrecht, Nederland op 9 maart 2017.

Uittreksel

Het oorspronkelijke Linktransmissiemodel zoals geformuleerd door Yperman c.s. (2006) simuleert verkeer nauwkeurig volgens de verkeersstroomtheorie van Lighthill, Whitham en Richards, maar ondersteunt slechts driehoekige fundamentele diagrammen. Deze beperking versoepelen we in twee stappen. Ten eerste breiden we het model uit zodat het met elk continu concaaf fundamenteel diagram kan omgaan. Ten tweede breiden we zowel de eersteordeverkeersstroomtheorie als het numerieke model uit met een capaciteitsval. Het resulterende model is nog steeds een eersteordemodel, is nog steeds geschikt voor algemene netwerken en heeft nog steeds slechts een kleine numerieke fout. Rekenvoorbeelden laten zien dat dit nieuwe simulatiemodel desondanks in staat is om complexe verkeerspatronen te reproduceren met zowel staande files als filegolven en inclusief subkritische vertraging. Dit model positioneert zich daarmee tussen de traditionele modellen voor meer strategische toepassingen en hogereordemodellen voor operationele toepassingen.

Deze presentatie zal gebaseerd zijn op onze recente bijgevoegde publicatie in Transportation Research Part B [Van der Gun, Pel & Van Arem (2017), Extending the Link Transmission Model with non-triangular fundamental diagrams and capacity drops, jaargang 98, pagina's 154-178].

Citatie: Van der Gun, J.P.T. (2017). Uitbreiding van het Linktransmissiemodel met niet-driehoekige fundamentele diagrammen en capaciteitsvallen. Uittreksel gepresenteerd op het PLATOS Colloquium 2017. Utrecht, Nederland, 9 maart.